Drobečková navigace

Vítáme Vás ve svazku obcí Svitava! > Projekty, akce svazku > Dětská hřiště "Svitava"

Dětská hřiště "Svitava"

Dětská hřiště - fotogalerie

Popis realizovaného projektu

Svazek obcí Svitava má zpracovanou Strategii rozvoje mikroregionu Svitava, jejíž součástí je i podpora občanské vybavenosti a zlepšování podmínek pro trávení volného času dětí a mládeže. Projekt Dětská hřiště „Svitava“ měl za cíl pomoci tuto oblast rozvoje mikroregionu naplňovat.

Našim záměrem byla rekonstrukce stávajících dětských hřišť v mikroregionu a vybudování nových dětských hřišť v členských obcích, kde dětská hřiště zatím chyběla. Herní prvky na stávajících dětských hřištích v regionu byly často ve velmi nevyhovujícím stavu. Zakoupením nových hracích sestav pro každou členskou obec jsme stávající hřiště rekonstruovali a v obcích, kde před realizací projektu hřiště chyběla, jsme položili solidní základ pro další budování nových dětských hřišť.

Nové vybavení, které jsme na dětských hřištích mikroregionu rozmístili:

V obci Doubravice nad Svitavou – herní sestava FLORA 20 (věž se skluzavkou, hradby, lanová lávka, žebříky, šplhací rampa, šplhací síť), šplhací sestava 8, řetězová dvouhoupačka s jednou prolézačkou.

V obci Chrudichromy – herní sestava FLORA 13 (hradby se skluzavkou, schody, kreslící tabule, házecí stěna, řetězová houpačka).

V obci Jabloňany – šplhací sestava 1, břevnová houpačka, pružinové houpadlo, lano houpací, oplocení.

V obci Kuničky – herní sestava FLORA 26 (domeček s lavicemi, kreslící tabule), břevnová houpačka, pružinové houpadlo – koník.

V obci Lhota Rapotina – herní sestava FLORA 4  (hradby se skluzavkou a šplhací rampou), šplhací síť.

V obci Obora – herní sestava FLORA 4 (hradby s podestou, žebřík, šplhací rampa, skluzavka), házecí stěny, domeček.

V obci Skalice nad Svitavou – herní sestava FLORA 20 ( věž se skluzavkou, hradby, lanová dráha, žebříky, šplhací rampa, šplhací síť).

V obci Újezd u Boskovic – herní sestava FLORA 25 (hradby se skluzavkou, schody, kreslící tabule, házecí stěna).

Monitoring:

Ve všech členských obcích byli pověřeny osoby (zpravidla starosta obce), které dohlíželi na realizaci projektu a provedené práce přebírali podpisem předávajícího protokolu. Dodací listy a předávací protokoly jsou k nahlédnutí na obecních úřadech jednotlivých obcí.

Finanční plnění – plán a skutečnost:

Dotace z PRV JmK

300 000,- Kč

177 000,- Kč

Vlastní podíl

130 000,- Kč

308 177,- Kč

Celkem

430 000,- Kč

485 117,- Kč

Podíl dotace

70 %

36,48 %

Celkové zhodnocení projektu

Projekt Dětská hřiště „Svitava“ lze celkově hodnotit velmi kladně. Cíle tohoto projektu byly splněny. Majetek získaný v rámci projektu byl předán do správy jednotlivým obcím, které se zavázaly o něj řádně pečovat a provozovat hřiště v souladu s Pokyny pro provoz, kontrolu a údržbu dětských hřišť a zařízení dětských hřišť, které obdržely. Dětská hřiště se těší velkému zájmu veřejnosti a lze s jistotou předpokládat, že budou hojně využívána.

15. 11. Leopold

Zítra: Otmar

Dne 15. 7. 2018 bylo do sekce Dokumenty vloženo Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření.

Dne 15. 7. 2018 byl do sekce Dokumenty vložen dokument Závěrečná opatření č. 1.

 

Dne 27.6.2018 byl do sekce Dokumenty vložen Závěrečný účet 2017 schválený.

Dne 27.6.2018 byla do sekce Dokumenty vložena příloha Zpráva o přezkumu.

Dne 27.6.2018 byla do sekce Dokumenty vložena příloha Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu.

 

 

Dne 30.11.2017 byl do sekce Dokumenty svazku SVITAVA vložen návrh rozpočtu svazku na rok 2018.

 

Dne 20. 12. 2017 byl do sekce Dokumenty svazku SVITAVA vložen schválený rozpočet svazku na rok 2018.

 

Dne 6. června 2018 byl do sekce Dokumenty vloženZávěrečný účat svazku za rok 2017.

Návštěvnost stránek

175124
svazeksvitava_footer.png