Drobečková navigace

Vítáme Vás ve svazku obcí Svitava! > Základní informace > Svazek Svitava

Svazek obcí Svitava

Základní údaje

Název: Svazek obcí Svitava
Předseda:

Jaroslav Zoubek

   
   
Sídlo:

Skalice nad Svitavou 48,  679 01 Skalice nad Svitavou

IČ: 70951977

Telefon:

 

 E-mail:

předseda svazku   603279379

účetní  725 111 354  

svitava@svazeksvitava.cz

Bankovní spojení: 861330000227 / 0100

Statut

Svazek obcí „Svitava" (dále jen svazek) byl v souladu s ustanoveními §§ 20f až 20j souhrnného platného znění občanského zákoníku č. 47/1992 Sb., založen na setkání pověřených zástupců obcí dne 4.12.2001. Jeho cílem je zmnožení sil a prostředků při prosazování záměrů přesahujících svým rozsahem a významem jednotlivé účastnické obce.

Členskými obcemi jsou:

 • městys Doubravice nad Svitavou
 • městys Svitávka (od r. 2007)
 • obec Chrudichromy
 • obec Jabloňany
 • obec Kuničky
 • obec Lhota Rapotina
 • obec Obora
 • obec Skalice nad Svitavou
 • obec Újezd u Boskovic

Předmět činnosti svazku

 1. udržení, obnova a rozvoj místních kulturních a společenských tradic, životního stylu, pospolitosti  venkovského  obyvatelstva  a  vědomí  vlastní  zodpovědnosti  za  obnovu a rozvoj obcí;
 2. sociální a ekonomický rozvoj obcí při užívání místních hmotných zdrojů a zaměstnanosti místního obyvatelstva;
 3. zachování a obnova vlastního obrazu obcí, jejich sepětí s krajinou, specifického rázu venkovské zástavby, jeho přirozené a jedinečné působnosti v místě a krajině;
 4. úprava a čistota veřejných prostorů a staveb, zlepšování občanské vybavenosti a technické infrastruktury včetně technických zařízení pro ochranu životního prostředí;
 5. udržování,  obnova a rozvoj  účelového využívání přirozeného potenciálu venkovské krajiny při zachování a rozvíjení jejich mimořádných přírodních a rekreačních hodnot;
 6. výměna zkušeností z realizace rozvoje členských obcí a formulace společných stanovisek k jednotlivým oblastem rozvoje venkova;
 7. spolupráce se všemi subjekty, které pozitivně působí na rozvoj venkova;
 8. operativní předávání informací o dění při rozvoji venkova u nás i v zahraničí;
 9. koordinace obecních územních plánů a územní plánování v regionálním měřítku;
 10. koordinace významných investičních akcí v zájmovém území;
 11. slaďování zájmů činností místních samospráv a společné ovlivňování státní správy
  v zájmovém území;
 12. propagace spolku a jeho zájmového území.

Za předmět činnosti sdružení se považují také takové akce a aktivity, které se z objektivních důvodů netýkají všech členských obcí. V takovém případě je povinnost sdružení dbát na to, aby jejich výsledky korespondovaly se zájmy sdružení jako celku.

Dokumenty

 

14. 7. Karolína

Zítra: Jindřich

Byla vytvořena nová sekce Dokumenty rozpočtového procesu

 

Návštěvnost stránek

266004
svazeksvitava_footer.png