Drobečková navigace

Vítáme Vás ve svazku obcí Svitava! > Základní informace > Svazek Svitava

Svazek obcí Svitava

Základní údaje

Název: Svazek obcí Svitava
Předseda:

Jaroslav Zoubek

   
   
Sídlo:

Skalice nad Svitavou 48,  679 01 Skalice nad Svitavou

IČ: 70951977

Telefon:

 

 E-mail:

předseda svazku   603279379

účetní  725111354  

svitava@svazeksvitava.cz

Bankovní spojení: 861330000227 / 0100

Statut

Svazek obcí „Svitava" (dále jen svazek) byl v souladu s ustanoveními §§ 20f až 20j souhrnného platného znění občanského zákoníku č. 47/1992 Sb., založen na setkání pověřených zástupců obcí dne 4.12.2001. Jeho cílem je zmnožení sil a prostředků při prosazování záměrů přesahujících svým rozsahem a významem jednotlivé účastnické obce.

Členskými obcemi jsou:

 • městys Doubravice nad Svitavou
 • městys Svitávka (od r. 2007)
 • obec Chrudichromy
 • obec Jabloňany
 • obec Kuničky
 • obec Lhota Rapotina
 • obec Obora
 • obec Skalice nad Svitavou
 • obec Újezd u Boskovic

Předmět činnosti svazku

 1. udržení, obnova a rozvoj místních kulturních a společenských tradic, životního stylu, pospolitosti  venkovského  obyvatelstva  a  vědomí  vlastní  zodpovědnosti  za  obnovu a rozvoj obcí;
 2. sociální a ekonomický rozvoj obcí při užívání místních hmotných zdrojů a zaměstnanosti místního obyvatelstva;
 3. zachování a obnova vlastního obrazu obcí, jejich sepětí s krajinou, specifického rázu venkovské zástavby, jeho přirozené a jedinečné působnosti v místě a krajině;
 4. úprava a čistota veřejných prostorů a staveb, zlepšování občanské vybavenosti a technické infrastruktury včetně technických zařízení pro ochranu životního prostředí;
 5. udržování,  obnova a rozvoj  účelového využívání přirozeného potenciálu venkovské krajiny při zachování a rozvíjení jejich mimořádných přírodních a rekreačních hodnot;
 6. výměna zkušeností z realizace rozvoje členských obcí a formulace společných stanovisek k jednotlivým oblastem rozvoje venkova;
 7. spolupráce se všemi subjekty, které pozitivně působí na rozvoj venkova;
 8. operativní předávání informací o dění při rozvoji venkova u nás i v zahraničí;
 9. koordinace obecních územních plánů a územní plánování v regionálním měřítku;
 10. koordinace významných investičních akcí v zájmovém území;
 11. slaďování zájmů činností místních samospráv a společné ovlivňování státní správy
  v zájmovém území;
 12. propagace spolku a jeho zájmového území.

Za předmět činnosti sdružení se považují také takové akce a aktivity, které se z objektivních důvodů netýkají všech členských obcí. V takovém případě je povinnost sdružení dbát na to, aby jejich výsledky korespondovaly se zájmy sdružení jako celku.

Dokumenty

 

15. 11. Leopold

Zítra: Otmar

Dne 15. 7. 2018 bylo do sekce Dokumenty vloženo Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření.

Dne 15. 7. 2018 byl do sekce Dokumenty vložen dokument Závěrečná opatření č. 1.

 

Dne 27.6.2018 byl do sekce Dokumenty vložen Závěrečný účet 2017 schválený.

Dne 27.6.2018 byla do sekce Dokumenty vložena příloha Zpráva o přezkumu.

Dne 27.6.2018 byla do sekce Dokumenty vložena příloha Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu.

 

 

Dne 30.11.2017 byl do sekce Dokumenty svazku SVITAVA vložen návrh rozpočtu svazku na rok 2018.

 

Dne 20. 12. 2017 byl do sekce Dokumenty svazku SVITAVA vložen schválený rozpočet svazku na rok 2018.

 

Dne 6. června 2018 byl do sekce Dokumenty vloženZávěrečný účat svazku za rok 2017.

Návštěvnost stránek

175124
svazeksvitava_footer.png