Drobečková navigace

Vítáme Vás ve svazku obcí Svitava! > Projekty, akce svazku > Cyklotrasy

Cyklotrasy

díky výškovým rozdílům mezi údolím řeky Svitavy a okolními kopci nabízí náročné trasy a zajímavé panorama, zároveň však umožňují i volbu méně náročných tras nivami podél řeky Svitavy.
 
trasa č. 5201 Černá Hora – Chrudichromy vede přes Bořitov, Huť sv. Antonie, Krhov, Jabloňany, Skalici nad Svitavou a Mladkov. Trasa vychází z obce Černá Hora, kde na náměstí u pivovaru navazuje na začátek cyklotrasy č. 5141, vedené oblastí Kunštátska, pokračuje po silnici II/377 do obce Bořitov, odtud od hasičské zbrojnice po účelové komunikaci (ve velmi dobrém stavu) do Huti sv. Antonie, kde se potkává s cyklotrasou č. 5204, dále pokračuje po polní cestě kolem bývalého lomu u Chlumu do obce Krhov, kde se dotýká cyklotrasy č. 5143 vedené ze Skalice nad Svitavou oblastí Kunštátska, dále pokračuje po polní cestě do obce Jabloňany a po průjezdu obcí po zpevněném chodníku do obce Skalice nad Svitavou, kde se u vlakového a autobusového nádraží potkává se začátkem již zmíněné cyklotrasy č. 5143, dále pokračuje po silnici III. tř. do obce Mladkov, kde uhne na místní komunikaci, křižuje silnici II/150 a pokračuje po polní cestě do obce Chrudichromy. Za obcí navazuje na cyklotrasu č. 5163.
 
trasa č. 5201a z Obory do Jabloňan (propojka tras č. 5201 a č. 5204) – odbočuje z cyklotrasy č. 5201 z Huti sv. Antonie po účelové komunikaci po trase č. 5204 do Obory, kde odbočí vlevo po silnici III. tř. do Jabloňan, kde se v obci opět setkává s trasou č. 5201.
 
trasa č. 5202  Skalice nad Svitavou – Rájec-Jestřebí vede přes Lhotu Rapotinu a Doubravici nad Svitavou. Vychází z obce Skalice nad Svitavou, kde u vlakového a autobusového nádraží navazuje na začátek cyklotrasy č. 5143. Po místní komunikaci jde směrem k obci Lhota Rapotina, podjede železniční trať a po účelovém mostu přes řeku Svitavu pokračuje po silnici III. tř. Z křižovatky za návsí v obci Lhota Rapotina, kde je vyznačena odbočka do Pilského údolí, pokračuje po silnici II/374 do obce Doubravice nad Svitavou, kde se na náměstí kříží s cyklotrasou č. 5204, pak pokračuje po hrázi náhonu souběžně s řekou Svitavou do obce Rájec – Jestřebí.

trasa č. 5202a ze Lhoty Rapotiny do Obory (propojka tras č. 5202 a č. 5201) – odbočuje z trasy č. 5202 na návsi obce Lhota Rapotina po silnici III. tř. do obce Obora, kde se setkává s trasou č. 5201a  a trasou č. 5204.
 
trasa č. 5203  Kuničky – Boskovice vede přes Újezd u Boskovic. Trasa začíná na návsi v obci Kuničky a po lesní cestě pokračuje do obce Újezd u Boskovic. Z Újezdu u Boskovic pokračuje po silnici III. tř. do Pilského údolí směrem do Boskovic. Na křižovatce v Pilském údolí je vpravo vyznačen směr do Boskovic, kde lze navázat na cyklotrasu Boskovicka č. 5028 a nebo na cyklotrasu č. 5117 z Moravského krasu, zleva pak navazuje odbočka cyklotrasy č. 5202, vedená z obce Lhota Rapotina.
 
trasa č. 5203a z Pilského údolí do Lhoty Rapotiny (propojka tras č. 5202 a č. 5203) – odbočuje na křižovatce v Pilském údolí a vede po silnici III. tř. do obce Lhota Rapotina, kde se setkává s cyklotrasou č. 5202 ze Skalice nad Svitavou do Rájce-Jestřebí.
 
trasa č. 5204  Huť sv. Antonie – Kuničky vede přes Oboru a Doubravici nad Svitavou. Trasa začíná v Huti sv. Antonie, kde se potkává s cyklotrasou č. 5201, pokračuje směrem do obce Obora a odtud do obce Doubravice nad Svitavou přes místní část Klemov. Na náměstí v Doubravici nad Svitavou se kříží s cyklotrasou č. 5202 a pokračuje po účelové komunikaci do obce Kuničky, kde na návsi obce se potkává s cyklotrasou č. 5203 a pokračuje obcí Kuničky směrem k obci Němčice. Nedaleko obce Kuničky navazuje na silnici III. tř. na cyklotrasu č. 5117, vedoucí z obce Petrovice do Boskovic.
 
trasa č. 5204a  z Doubravice nad Svitavou do Újezdu u Boskovic (propojka tras č. 5204 a 5203) – odbočuje z trasy č. 5204 na náměstí v Doubravici nad Svitavou a po účelové komunikaci vede do Újezdu u Boskovic, kde se setkává s cyklotrasou č. 5203.

původní návrh (klikni pro zvětšení)

Prohlédněte si mapy značených cyklotras mikroregionu podle přidělených čísel
(
trasy 5201 až 5204)

Odpočinková místa a informační tabule cyklotras najdete
v každé obci mikroregionu.

 

 

15. 11. Leopold

Zítra: Otmar

Dne 15. 7. 2018 bylo do sekce Dokumenty vloženo Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření.

Dne 15. 7. 2018 byl do sekce Dokumenty vložen dokument Závěrečná opatření č. 1.

 

Dne 27.6.2018 byl do sekce Dokumenty vložen Závěrečný účet 2017 schválený.

Dne 27.6.2018 byla do sekce Dokumenty vložena příloha Zpráva o přezkumu.

Dne 27.6.2018 byla do sekce Dokumenty vložena příloha Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu.

 

 

Dne 30.11.2017 byl do sekce Dokumenty svazku SVITAVA vložen návrh rozpočtu svazku na rok 2018.

 

Dne 20. 12. 2017 byl do sekce Dokumenty svazku SVITAVA vložen schválený rozpočet svazku na rok 2018.

 

Dne 6. června 2018 byl do sekce Dokumenty vloženZávěrečný účat svazku za rok 2017.

Návštěvnost stránek

175123
svazeksvitava_footer.png