Drobečková navigace

Vítáme Vás ve svazku obcí Svitava! > Turistika > Doprava

Doprava

Dopravní infrastruktura

Centrem mikroregionu prochází železniční trať č. 260 Brno – Skalice nad Svitavou – Česká Třebová. Ve Skalici nad Svitavou z ní odbočuje trať č. 262 do Boskovic a Chornice. Celé území mikroregionu je součástí IDS JMK. Železnice vytváří poměrně dobré napojení na okolní města (Blansko, Brno, Letovice, Svitavy, Boskovice).

Silniční síť tvoří silnice II. a III. třídy, které jsou z velké části ve špatném technickém stavu. Jediným významným silničním tahem je silnice I. třídy č. 43 Brno – Svitavy, jež ovšem prochází pouze severovýchodním okrajem mikroregionu. Tato komunikace je také (podle údajů ze Sčítání dopravy z r. 2005) nejzatíženější, denně jí projede přes 13 tisíc vozidel.

Význam silnice I/43 lze demonstrovat i její zamýšlenou budoucí přestavbou v úseku Brno – Moravská Třebová do kategorie rychlostní komunikace (R43). Současná silnice I/43 v úseku Brno – Svitavy kapacitně zcela nedostačuje a celorepublikové řešení dopravních tahů sever – jih se ukazuje jako nezbytně nutné. Tato přestavba by se mikroregionu Svitava přímo dotkla, neboť by vedla přes katastrální území obcí Skalice nad Svitavou, Svitávka a Chrudichromy (viz obr. 1). Tato silnice by velmi pomohla k lepšímu dopravnímu napojení regionu, zlepšení jeho dopravní obslužnosti (zvláště jeho severozápadní části) a k zatraktivnění území pro příchod případných investorů.

Poměrně značně frekventovaná je také silnice vedoucí z Boskovic k I/43, tvořící spojnici většího města a významného dopravního tahu; zde je denní intenzita dopravy 7-8 tisíc vozidel. Na ostatních komunikacích je provoz nižší. Na všech komunikacích byl od sčítání dopravy v r. 2000 zaznamenán nárůst intenzity dopravy. Velmi významným problémem komunikací nižších tříd je jejich špatný – místy až katastrofální – technický stav.

Možnosti dojížďky do zaměstnání či do škol veřejnou dopravou jsou z obcí, jež mají železniční stanici, poměrně dobré. Ostatní obce jsou situovány dopravně hůře, spojení s městy je obtížnější a – zejména na větší vzdálenosti – vyžaduje přestupy. Podobně je také rozdíl (pro dojížďku automobily) mezi obcemi ležícími v blízkosti silnice I/43 a ostatními obcemi.

Obecně nejlepší dopravní polohu mají obce Svitávka a Skalice nad Svitavou (železniční stanice/zastávka a blízkost silnice I/43), periferní jsou zejména obce Kuničky a Újezd u Boskovic. Mezi jednotlivými obcemi jsou poměrně velké rozdíly v dopravní dostupnosti i obslužnosti. Dle výsledků dotazníkového šetření jsou však všechny obce se stavem zajištění dopravní obslužnosti veřejnou dopravou spokojeny, nepociťují absenci spojů.

Na zajištění dopravní obslužnosti se finančně podílí všechny obce s výjimkou Doubravice nad Svitavou. Průměrná výše ročního příspěvku činí 26 250 Kč na obec, tedy průměrně 1,2 % jejího rozpočtu. Konkrétní hodnoty se pohybují mezi 10 – 85 tisíci Kč, v procentuálním vyjádření 0,5 – 1 % obecního rozpočtu. Extrémem je Lhota Rapotina, jejíž příspěvek (20 tis. Kč) tvoří 5,5 % jejího rozpočtu.


 

15. 11. Leopold

Zítra: Otmar

Dne 15. 7. 2018 bylo do sekce Dokumenty vloženo Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření.

Dne 15. 7. 2018 byl do sekce Dokumenty vložen dokument Závěrečná opatření č. 1.

 

Dne 27.6.2018 byl do sekce Dokumenty vložen Závěrečný účet 2017 schválený.

Dne 27.6.2018 byla do sekce Dokumenty vložena příloha Zpráva o přezkumu.

Dne 27.6.2018 byla do sekce Dokumenty vložena příloha Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu.

 

 

Dne 30.11.2017 byl do sekce Dokumenty svazku SVITAVA vložen návrh rozpočtu svazku na rok 2018.

 

Dne 20. 12. 2017 byl do sekce Dokumenty svazku SVITAVA vložen schválený rozpočet svazku na rok 2018.

 

Dne 6. června 2018 byl do sekce Dokumenty vloženZávěrečný účat svazku za rok 2017.

Návštěvnost stránek

175124
svazeksvitava_footer.png