Drobečková navigace

Vítáme Vás ve svazku obcí Svitava! > Turistika > Doprava

Doprava

Dopravní infrastruktura

Centrem mikroregionu prochází železniční trať č. 260 Brno – Skalice nad Svitavou – Česká Třebová. Ve Skalici nad Svitavou z ní odbočuje trať č. 262 do Boskovic a Chornice. Celé území mikroregionu je součástí IDS JMK. Železnice vytváří poměrně dobré napojení na okolní města (Blansko, Brno, Letovice, Svitavy, Boskovice).

Silniční síť tvoří silnice II. a III. třídy, které jsou z velké části ve špatném technickém stavu. Jediným významným silničním tahem je silnice I. třídy č. 43 Brno – Svitavy, jež ovšem prochází pouze severovýchodním okrajem mikroregionu. Tato komunikace je také (podle údajů ze Sčítání dopravy z r. 2005) nejzatíženější, denně jí projede přes 13 tisíc vozidel.

Význam silnice I/43 lze demonstrovat i její zamýšlenou budoucí přestavbou v úseku Brno – Moravská Třebová do kategorie rychlostní komunikace (R43). Současná silnice I/43 v úseku Brno – Svitavy kapacitně zcela nedostačuje a celorepublikové řešení dopravních tahů sever – jih se ukazuje jako nezbytně nutné. Tato přestavba by se mikroregionu Svitava přímo dotkla, neboť by vedla přes katastrální území obcí Skalice nad Svitavou, Svitávka a Chrudichromy (viz obr. 1). Tato silnice by velmi pomohla k lepšímu dopravnímu napojení regionu, zlepšení jeho dopravní obslužnosti (zvláště jeho severozápadní části) a k zatraktivnění území pro příchod případných investorů.

Poměrně značně frekventovaná je také silnice vedoucí z Boskovic k I/43, tvořící spojnici většího města a významného dopravního tahu; zde je denní intenzita dopravy 7-8 tisíc vozidel. Na ostatních komunikacích je provoz nižší. Na všech komunikacích byl od sčítání dopravy v r. 2000 zaznamenán nárůst intenzity dopravy. Velmi významným problémem komunikací nižších tříd je jejich špatný – místy až katastrofální – technický stav.

Možnosti dojížďky do zaměstnání či do škol veřejnou dopravou jsou z obcí, jež mají železniční stanici, poměrně dobré. Ostatní obce jsou situovány dopravně hůře, spojení s městy je obtížnější a – zejména na větší vzdálenosti – vyžaduje přestupy. Podobně je také rozdíl (pro dojížďku automobily) mezi obcemi ležícími v blízkosti silnice I/43 a ostatními obcemi.

Obecně nejlepší dopravní polohu mají obce Svitávka a Skalice nad Svitavou (železniční stanice/zastávka a blízkost silnice I/43), periferní jsou zejména obce Kuničky a Újezd u Boskovic. Mezi jednotlivými obcemi jsou poměrně velké rozdíly v dopravní dostupnosti i obslužnosti. Dle výsledků dotazníkového šetření jsou však všechny obce se stavem zajištění dopravní obslužnosti veřejnou dopravou spokojeny, nepociťují absenci spojů.

Na zajištění dopravní obslužnosti se finančně podílí všechny obce s výjimkou Doubravice nad Svitavou. Průměrná výše ročního příspěvku činí 26 250 Kč na obec, tedy průměrně 1,2 % jejího rozpočtu. Konkrétní hodnoty se pohybují mezi 10 – 85 tisíci Kč, v procentuálním vyjádření 0,5 – 1 % obecního rozpočtu. Extrémem je Lhota Rapotina, jejíž příspěvek (20 tis. Kč) tvoří 5,5 % jejího rozpočtu.


 

19. 5. Ivo

Zítra: Zbyšek

Byla vytvořena nová sekce Dokumenty rozpočtového procesu

 

Návštěvnost stránek

263722
svazeksvitava_footer.png