Drobečková navigace

Vítáme Vás ve svazku obcí Svitava! > Projekty, akce svazku > Hřibitov Doubravice

Hřbitov Doubravice nad Svitavou

V roce 2003 byla zpracována na základě požadavku obce Doubravice nad Svitavou studie stavebních úprav místního hřbitova. Důvodem zpracování je vyčerpaná kapacita hrobových míst a potřeba dovybavit technické zázemí hřbitova.Z historického hlediska vznikal hřbitov ve třech etapách.Původní hřbitov s kamenou zdí je na ploše 1 995m2. V roce 1931 došlo k rozšíření o 2 600m2.V té době byl hřbitov výrazně mimo intravián obce.Postupem času docházelo k rozšiřování zástavby a tím i k přibližování k hranici hřbitova.K dalšímu rozšíření plochy hřbitova došlo v roce 1961 o 4 229m2.

Hřbitov využívají společně s Doubravicí nad Svitavou i další obce, a to Obora, Jabloňany, Újezd u Boskovic a Kuničky.Studie si klade za úkol dotvořit chybějící zeleň vně i uvnitř areálu tak, aby si zachoval charakter venkovského hřbitova.Uvnitř areálu je navržen zděný objekt, tak aby se nastal výraznou dominantou.Snouhou je vytvořit návštěvníkům atmosféru kultivovaného prostoru, srovnatelného s historickou částí, se všemi výhodami současných možností.Ať už technických či hygienických.

Na základě studie vypracovala Ing.Ilona Janíková projektovou dokumentaci na první etapu stavebních úprav stávající z úpravy předprostoru hřbitova a oplocení tzv.nového hřbitova.

V roce 2004 byla realizována první část první etapy, a to úprava oplocení, výměna vstupní brány a odstavné místo pro kontejner. Financování této akce proběhlo z příspěvků obcí farnosti a dotace z Programu obnovy venkova Jihomoravského kraje(dotace z JMK 180.000,- Kč). O tuto dotaci bylo požádáno v rámci Svazku obcí Svitava.


V roce 2005 bude vydlážděn vstup a přilehlý chodník. Financování akce bude opět provedeno z finančních příspěvků obcí farnosti a dotace Jihomoravského kraje( dotace JMK 170.000,- Kč).  I v tomto případě bylo požádáno z Programu obnovy venkova v rámci Svazku obcí Svitava.

 

15. 11. Leopold

Zítra: Otmar

Dne 15. 7. 2018 bylo do sekce Dokumenty vloženo Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření.

Dne 15. 7. 2018 byl do sekce Dokumenty vložen dokument Závěrečná opatření č. 1.

 

Dne 27.6.2018 byl do sekce Dokumenty vložen Závěrečný účet 2017 schválený.

Dne 27.6.2018 byla do sekce Dokumenty vložena příloha Zpráva o přezkumu.

Dne 27.6.2018 byla do sekce Dokumenty vložena příloha Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu.

 

 

Dne 30.11.2017 byl do sekce Dokumenty svazku SVITAVA vložen návrh rozpočtu svazku na rok 2018.

 

Dne 20. 12. 2017 byl do sekce Dokumenty svazku SVITAVA vložen schválený rozpočet svazku na rok 2018.

 

Dne 6. června 2018 byl do sekce Dokumenty vloženZávěrečný účat svazku za rok 2017.

Návštěvnost stránek

175124
svazeksvitava_footer.png