Drobečková navigace

Vítáme Vás ve svazku obcí Svitava! > Projekty, akce svazku > Hřibitov Doubravice

Hřbitov Doubravice nad Svitavou

V roce 2003 byla zpracována na základě požadavku obce Doubravice nad Svitavou studie stavebních úprav místního hřbitova. Důvodem zpracování je vyčerpaná kapacita hrobových míst a potřeba dovybavit technické zázemí hřbitova.Z historického hlediska vznikal hřbitov ve třech etapách.Původní hřbitov s kamenou zdí je na ploše 1 995m2. V roce 1931 došlo k rozšíření o 2 600m2.V té době byl hřbitov výrazně mimo intravián obce.Postupem času docházelo k rozšiřování zástavby a tím i k přibližování k hranici hřbitova.K dalšímu rozšíření plochy hřbitova došlo v roce 1961 o 4 229m2.

Hřbitov využívají společně s Doubravicí nad Svitavou i další obce, a to Obora, Jabloňany, Újezd u Boskovic a Kuničky.Studie si klade za úkol dotvořit chybějící zeleň vně i uvnitř areálu tak, aby si zachoval charakter venkovského hřbitova.Uvnitř areálu je navržen zděný objekt, tak aby se nastal výraznou dominantou.Snouhou je vytvořit návštěvníkům atmosféru kultivovaného prostoru, srovnatelného s historickou částí, se všemi výhodami současných možností.Ať už technických či hygienických.

Na základě studie vypracovala Ing.Ilona Janíková projektovou dokumentaci na první etapu stavebních úprav stávající z úpravy předprostoru hřbitova a oplocení tzv.nového hřbitova.

V roce 2004 byla realizována první část první etapy, a to úprava oplocení, výměna vstupní brány a odstavné místo pro kontejner. Financování této akce proběhlo z příspěvků obcí farnosti a dotace z Programu obnovy venkova Jihomoravského kraje(dotace z JMK 180.000,- Kč). O tuto dotaci bylo požádáno v rámci Svazku obcí Svitava.


V roce 2005 bude vydlážděn vstup a přilehlý chodník. Financování akce bude opět provedeno z finančních příspěvků obcí farnosti a dotace Jihomoravského kraje( dotace JMK 170.000,- Kč).  I v tomto případě bylo požádáno z Programu obnovy venkova v rámci Svazku obcí Svitava.

 

30. 9. Jeroným

Zítra: Igor

 Do sekce Dokumenty svazku byly nově uloženy tyto dokumenty:

  • závěrečný účet
  • FIN
  • přezkum hospodaření

_______________

 Do fotogalerie svazku byly vloženy fotografie z volejbalového turnaje, který se konal v sobotu 12. 10. 2019 ve Svitávce.

________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Návštěvnost stránek

214743
svazeksvitava_footer.png