Drobečková navigace

Vítáme Vás ve svazku obcí Svitava! > Projekty, akce svazku > Cyklotrasy > panel Kuničky

KUNIČKY

Obec Kuničky leží v nadmořské výšce 525 metrů nad mořem východně od Doubravice nad Svitavou v Brněnském masivu na Drahanské vrchovině. Ze tří stran obec obklopují většinou jehličnaté lesy, které jsou v létě plné hub a houbařů. Kuničky najdete na odbočce silnice spojující město Rájec- Jestřebí a obec Němčice. Z nejvýchodnější části obce, kde je výstavba obce –„vilová čtvrť“na Lhotkách, jsou nádherné výhledy. Západním směrem na Černou Horu, s dominantou Chlumů u Obory a vesnice Kunštátska a Olešnicka s Českomoravskou vrchovinou v pozadí. Místní komunikace s řadou rodinných domků a samoobsluhou Jednoty prudce klesá do údolí potoka Holešínky, kde stojí kulturní dům, postavený v letech 1962- 1964, obecní hospoda a budova bývalé základní školy. V bývalé škole sídlí obecní úřad, obecní knihovna a jsou zde i 3 obecní byty. Obec pokračuje západním směrem stoupáním směrem na Doubravici nad Svitavou. Zde je malá náves s kapličkou, která byla postavena v roce 1868 a je zasvěcena Cyrilu a Metoději. Tato část obce byla zastavěna nejdříve a to domky pololáníků. Kuničky vznikly pravděpodobně ve 13. století, společně s osadami Němčicemi a již dávno zaniklými Velkounovem a Přivyšitou. Patřily do majetku pánů z Doubravice. První historicky doložená písemná zmínka o Kuničkách je z roku 1378, kdy pan Ješek z Doubravice připsal tehdejší doubravické panství, tzn. hrad a městečko Doubravici a vesnice Němčice, Kuničky, Velkounov a Přivýšinu panu Oldřichu z Boskovic. Obec Kuničky mohla tedy v roce 2003 slavit 625 let svého trvání. Doubravské panství a tedy i obec Kuničky vystřídalo od roku 1378 do roku 1675 několik majitelů (pánové z Kunštátu, Sovince, z Pletí, z Drnovic, rod Palmány a pánové z Roggendorfu). V 18. století koupil majetek Roggendorfů Antonín Karel Josef Salm- Reifferrschidt a od této doby patřila obec do rájeckého panství. Svůj název odvozuje obec Kuničky od koní, kteří tu byli v dobách středověku chováni v ohradě, patrně pro pány z doubravického hradu. Jejich chovatelé si zřejmě tehdy postavili u ohrady první stavení, která nebyla pouze hospodářská, ale sloužila i k bydlení. Postupným rozšiřováním jejich počtu tak vznikla obec, která měla koně ve svém znaku. Ušlechtilé zvíře je vyobrazeno na oválné pečeti i razítku, které obec dříve používala. Katastr obce měří 426 hektarů. Půda zde není příliš úrodná, nejlépe se zde daří bramborám.  K obci patří i osada Obora (Lenčov), vzdálená od Kuniček 2 km.

Na Lenčově stojí 4 stavení, z nichž jedno je bývalý lovecký zámeček šlechtického rodu Salmů.

I když „blahobytu v této malé obci nebylo snad nikdy“, jak se píše v úvodní části pamětní knihy obce Kuničky z roku 1923, žila obec kulturním i společenským životem:

• v roce 1920 byl založen velice aktivní čtenářskovzdělávací spolek Masaryk

• velice aktivní byli místní divadelní ochotníci (v roce 1943 se opereta Děvče ze zlatého kaňonu hrála celkem 18 krát.)

• v roce1942 byl založen Sbor dobrovolných hasičů, který je nyní nejaktivnějším spolkem v obci

• v roce 1977 byl založen TJ Sokol s aktivním oddílem stolního tenisu.

• Již pouhou historií jsou dřívější tradiční masopustní průvody obcí, „zalikování“ svatebčanů i specifické místní horácké nářečí s libozvučným „u“ : „Mařenu puď dum, budeme nuset vudo a dujit kuzo.“

Připomenout návštěvníkům obce je možno:

• zříceninu doubravského hradu nacházející se v lese mezi Kuničkami a Doubravicí nad Svitavou

• v lesích na severní straně obce, směrem k Němčícím a Újezdu, nejvyšší vrchol krajiny, kopec Babylon s nadmořskou výškou 663 m

• malou vodní nádrž “Pod Krátkou“ (na cestě mezi Kuničkami a Doubravicí nad Svitavou), která slouží ke koupání a k rybolovu.

• přívalový déšť, který dne 26. května 2003 způsobil povodeň v obci a veliké milionové škody na soukromém i obecním majetku. Jednalo se o největší kalamitu, která kdy obec postihla.

 

V roce 1718 stálo v Kuničkách pouhých 7 domů, v roce 1793 jich bylo 22. V roce 1834 měla obec 25 domů a 186 obyvatel. V roce 1964 měla obec 358 obyvatel, v roce 1975 zde bylo 91 čísel a 367 obyvatel. Podle posledního sčítání k 1. 3. roku 2001 měla obec 101 domů, v nich žilo 268 obyvatel, z toho bylo 131 mužů a 137 žen. Ze 130 obcí okresu Blansko jsou Kuničky na 60. místě co do velikosti.

 

 

 

 

23. 10. Teodor

Zítra: Nina

Dne 15. 7. 2018 bylo do sekce Dokumenty vloženo Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření.

Dne 15. 7. 2018 byl do sekce Dokumenty vložen dokument Závěrečná opatření č. 1.

 

Dne 27.6.2018 byl do sekce Dokumenty vložen Závěrečný účet 2017 schválený.

Dne 27.6.2018 byla do sekce Dokumenty vložena příloha Zpráva o přezkumu.

Dne 27.6.2018 byla do sekce Dokumenty vložena příloha Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu.

 

 

Dne 30.11.2017 byl do sekce Dokumenty svazku SVITAVA vložen návrh rozpočtu svazku na rok 2018.

 

Dne 20. 12. 2017 byl do sekce Dokumenty svazku SVITAVA vložen schválený rozpočet svazku na rok 2018.

 

Dne 6. června 2018 byl do sekce Dokumenty vloženZávěrečný účat svazku za rok 2017.

Návštěvnost stránek

172145
svazeksvitava_footer.png