Drobečková navigace

Vítáme Vás ve svazku obcí Svitava! > Projekty, akce svazku > Cyklotrasy > panel Chudichromy

CHRUDICHROMY

Vzpomínka na Chrudichromy

Vesničko má, stavěná do kříže

Co vzpomínek mých k tobě se víže!

Vidím ti v celém ročním období

Jak mění se tvář tvá i okolí.

 Jarka Matyášová (Tomášková), 1996

Obec Chrudichromy se rozprostírá na úpatí kopce Habří 441m pozvolna skloněného do údolí řeky Svitavy,3 km severozápadně od Boskovic v nadmořské výšce 315

– 370 m.Nejvyšší bod katastru je 452 m nad mořem – Na Kopaninách.Plocha katastrálního území je 269 ha.Katastr obce Chrudichromy sousedí s obcemi Mladkov, Svitávka, Míchov, Bačov a Boskovice. Nejstarší historická zpráva o obci pochází z roku1349.

Podle obecní kroniky byly Chrudichromy od r. 1539 – 1850 součástí boskovického panství. Na památku zrušení roboty byl v roce 1849 postaven nedaleko Boskovic u silnice k Chrudichromům pod vršíčkem zvaný Trníček litinový kříž s kamenným základem, který stojí mezi dvěma lípami.

V roce 1891 -1892 byla v obci postavena jednotřídní škola, na kterou přispěl částkou 1.000 zlatých i císař František Josef I. Prvním učitelem a správcem školy se stal František Brejla známý skladatel hádanek a rébusů, které často publikoval v nejrůznějších časopisech. V roce 1912 byl jmenován čestným občanem obce a byl jedním ze zakladatelů sboru dobrovolných hasičů, který byl v naší obci založen v roce 1905. Na staré pečeti jest znakem radlice, přes níž je napříč položen roubel, kolem jest nápis : PECET WOBECNI DIEDINY CHRUDICHROM. V roce 1920 byla ve škole založena místní knihovna a v roce 1922 se knihovníkem stal správce zdejší školy pan Jaromír Tomášek. Škola v současné době neslouší svému účelu a děti jezdí do školy do Boskovic.

Obyvatelstvo se v minulosti zabývalo hlavně zemědělstvím a výrobou soukenických štětek, které se vozily na prodej až do Lipska, Berlína a Hamburku. V obci byl také svobodný dvůr, který vlastnil hostinec a pivovar.

V roce 1910 bylo započato s dolováním kamenného uhlí na obecním pozemku u silnice na ,,Trníčku". Uhlí se zde dolovalo až do roku 1923, kdy se pro špatnou jakost uhlí skončilo s dolováním a doly byly zaplaveny vodou. Vzpomínka patří také padlým Chrudichromským občanům v 1.světové válce J. Kuželovi, J .Janků, S. Lubasovi. Největší pocty se dostalo československému legionáři A. Doleželovi, kterému byla 14.6.1931 odhalena pamětní deska na domě č.42 v Chrudichromech, kde strávil své mládí. Za 2.světové války bylo na nucené práce v Německu odesláno několik mužů i z Chrudichrom. Byli to B. Měcháček, J. Řezníček, J. Přikryl, A.Staněk, J.Staněk, J.Dostál.

Z živelných pohrom jimiž byla naše obec zastižena, byl zaznamenán velký místní požár v roce 1910. Vznikl v hospodářské budově pana Josefa Staňka.

V roce 1931 bylo započato s elektrifikací obce a v témže roce byla zahájena stavba vodovodu pro školu a horní část obce tak zvané Mokřice.V roce 1934 byla provedena regulace potoka od kovárny až do řeky a regulace svodnice pod Kopaninami a kanalizace potoka v uličce (Řehořkové).V roce 1939 se začalo s výstavbou říšskoněmecké dálnice, ale stavba byla v roce 1944 zastavena.

V roce 1950 byl v obci postaven kulturní dům, který slouží občanům dodnes. V roce 1952 byl odkoupen domek, bývalá trafika, který byl přestavěn na zvonici.Roku 1997 byla kaplička vysvěcena  gen.vikářem P. Mikuláškem. Kaplička je zasvěcena věrozvěstům sv. Cyrilu a Metodějovi.

Od roku 1976 do roku 1992 spadala obec pod město Boskovice.V roce 1992 se osamostatnila a začala s budováním občanské vybavenosti – vodovod, plynofikace obce a rekonstrukce místní komunikace v hodnotě více jak 12 milionů korun.

První sraz rodáků Chrudichrom, na kterém se sešla téměř stovka rodáků se konal 18.5.1996

23. 10. Teodor

Zítra: Nina

Dne 15. 7. 2018 bylo do sekce Dokumenty vloženo Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření.

Dne 15. 7. 2018 byl do sekce Dokumenty vložen dokument Závěrečná opatření č. 1.

 

Dne 27.6.2018 byl do sekce Dokumenty vložen Závěrečný účet 2017 schválený.

Dne 27.6.2018 byla do sekce Dokumenty vložena příloha Zpráva o přezkumu.

Dne 27.6.2018 byla do sekce Dokumenty vložena příloha Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu.

 

 

Dne 30.11.2017 byl do sekce Dokumenty svazku SVITAVA vložen návrh rozpočtu svazku na rok 2018.

 

Dne 20. 12. 2017 byl do sekce Dokumenty svazku SVITAVA vložen schválený rozpočet svazku na rok 2018.

 

Dne 6. června 2018 byl do sekce Dokumenty vloženZávěrečný účat svazku za rok 2017.

Návštěvnost stránek

172146
svazeksvitava_footer.png