Drobečková navigace

Vítáme Vás ve svazku obcí Svitava! > Projekty, akce svazku > Cyklotrasy > panel Chudichromy

CHRUDICHROMY

Vzpomínka na Chrudichromy

Vesničko má, stavěná do kříže

Co vzpomínek mých k tobě se víže!

Vidím ti v celém ročním období

Jak mění se tvář tvá i okolí.

 Jarka Matyášová (Tomášková), 1996

Obec Chrudichromy se rozprostírá na úpatí kopce Habří 441m pozvolna skloněného do údolí řeky Svitavy,3 km severozápadně od Boskovic v nadmořské výšce 315

– 370 m.Nejvyšší bod katastru je 452 m nad mořem – Na Kopaninách.Plocha katastrálního území je 269 ha.Katastr obce Chrudichromy sousedí s obcemi Mladkov, Svitávka, Míchov, Bačov a Boskovice. Nejstarší historická zpráva o obci pochází z roku1349.

Podle obecní kroniky byly Chrudichromy od r. 1539 – 1850 součástí boskovického panství. Na památku zrušení roboty byl v roce 1849 postaven nedaleko Boskovic u silnice k Chrudichromům pod vršíčkem zvaný Trníček litinový kříž s kamenným základem, který stojí mezi dvěma lípami.

V roce 1891 -1892 byla v obci postavena jednotřídní škola, na kterou přispěl částkou 1.000 zlatých i císař František Josef I. Prvním učitelem a správcem školy se stal František Brejla známý skladatel hádanek a rébusů, které často publikoval v nejrůznějších časopisech. V roce 1912 byl jmenován čestným občanem obce a byl jedním ze zakladatelů sboru dobrovolných hasičů, který byl v naší obci založen v roce 1905. Na staré pečeti jest znakem radlice, přes níž je napříč položen roubel, kolem jest nápis : PECET WOBECNI DIEDINY CHRUDICHROM. V roce 1920 byla ve škole založena místní knihovna a v roce 1922 se knihovníkem stal správce zdejší školy pan Jaromír Tomášek. Škola v současné době neslouší svému účelu a děti jezdí do školy do Boskovic.

Obyvatelstvo se v minulosti zabývalo hlavně zemědělstvím a výrobou soukenických štětek, které se vozily na prodej až do Lipska, Berlína a Hamburku. V obci byl také svobodný dvůr, který vlastnil hostinec a pivovar.

V roce 1910 bylo započato s dolováním kamenného uhlí na obecním pozemku u silnice na ,,Trníčku". Uhlí se zde dolovalo až do roku 1923, kdy se pro špatnou jakost uhlí skončilo s dolováním a doly byly zaplaveny vodou. Vzpomínka patří také padlým Chrudichromským občanům v 1.světové válce J. Kuželovi, J .Janků, S. Lubasovi. Největší pocty se dostalo československému legionáři A. Doleželovi, kterému byla 14.6.1931 odhalena pamětní deska na domě č.42 v Chrudichromech, kde strávil své mládí. Za 2.světové války bylo na nucené práce v Německu odesláno několik mužů i z Chrudichrom. Byli to B. Měcháček, J. Řezníček, J. Přikryl, A.Staněk, J.Staněk, J.Dostál.

Z živelných pohrom jimiž byla naše obec zastižena, byl zaznamenán velký místní požár v roce 1910. Vznikl v hospodářské budově pana Josefa Staňka.

V roce 1931 bylo započato s elektrifikací obce a v témže roce byla zahájena stavba vodovodu pro školu a horní část obce tak zvané Mokřice.V roce 1934 byla provedena regulace potoka od kovárny až do řeky a regulace svodnice pod Kopaninami a kanalizace potoka v uličce (Řehořkové).V roce 1939 se začalo s výstavbou říšskoněmecké dálnice, ale stavba byla v roce 1944 zastavena.

V roce 1950 byl v obci postaven kulturní dům, který slouží občanům dodnes. V roce 1952 byl odkoupen domek, bývalá trafika, který byl přestavěn na zvonici.Roku 1997 byla kaplička vysvěcena  gen.vikářem P. Mikuláškem. Kaplička je zasvěcena věrozvěstům sv. Cyrilu a Metodějovi.

Od roku 1976 do roku 1992 spadala obec pod město Boskovice.V roce 1992 se osamostatnila a začala s budováním občanské vybavenosti – vodovod, plynofikace obce a rekonstrukce místní komunikace v hodnotě více jak 12 milionů korun.

První sraz rodáků Chrudichrom, na kterém se sešla téměř stovka rodáků se konal 18.5.1996

23. 4. Vojtěch

Zítra: Jiří

Byla vytvořena nová sekce Dokumenty rozpočtového procesu

 

Návštěvnost stránek

262650
svazeksvitava_footer.png