Drobečková navigace

Vítáme Vás ve svazku obcí Svitava! > Projekty, akce svazku > Cyklotrasy > panel Skalice

SKALICE NAD SVITAVOU

První písemná zmínka o obci pochází z doby vlády Václava l a Přemysla Otakara ll. Skalice je zmiňována poprvé v roce 1228, kdy náležela právu zemskému do Olomouce. Od roku 1547 jmenuje se ves trvale při panství boskovickém.

Po roce 1730 byly zahájeny práce na stavbě císařská silnice, která vedla v blízkosti Skalice (dnešní silnice I/43 Brno-Svitavy). Za vlády Ferdinanda l. byla vybudována tzv. Severní státní dráha, vedoucí přes Skalici. Dnes obec leží na železničním uzlu Brno-Česká Třebová a Skalice-Chornice. Původní název žel. stanice byl Skalice – Boskovice, teprve v roce 1924 dostala název Skalice nad Svitavou, což se rozšířilo do názvu obce. Poloha obce na železničním uzlu přispěla k tomu, že je Skalice zaměřena převážně na průmysl.

Jedny z nejstarších historických budov jsou hostinec K. Staníčka s číslem popisným 1, z roku 1711, vodárna Čs. drah z let 1843-1849, vedena jako technická památka, budova obecního úřadu z roku 1908 (původně škola) a Hasička z r. 1924. V roce 1926 byla postavena kaple, zasvěcena Panně Marii pomocnici křesťanů. Její nový zvon byl vysvěcen roku 2002.

V roce 2001 byl obci udělen znak a prapor. Obecní symboly vycházejí z historického přináležení k panství boskovickému, z historické pečeti z roku 1742 (viz. výše) a geografické polohy obce při řece Svitavě.

První školní budova byla ve Skalici postavena v roce 1908, dnešní budova obecního úřadu. V roce 1933 byla postavena nová škola, rozšířena v roce 1992 o mateřskou školu. 

Nejstarší organizací v obci je Sbor dobrovolných hasičů a Tělovýchovná jednota Sokol. Dnes zde, kromě uvedených organizací, pracuje také běžecký klub Bambas a turistický klub Stopa. Tyto spolky jsou hlavními organizátory sportovního a společenského života v obci.

Dnes žije ve Skalici nad Svitavou přes 600 obyvatel. Každoročně se zde pořádá poslední květnovou neděli tradiční pouť, lampionový průvod s ohňostrojem konaný ke příležitosti výročí udělení obecního znaku a praporu, rozsvícení vánočního stromku se zpěvem koled, ples TJ Sokol a Hasičský bál, pro děti Dětská porta, Se Stopou po stopě, Boj o první místo a mnoho dalších. Sportovní Skalice je zaměřena převážně na fotbal. Stále více příznivců si získává každoroční běžecký vytrvalostní závod Bambasácká desítka. Okolí Skalice je protkáno sítí cyklotras i turistických cest a je proto vyhledávaným místem všech milovníků přírody a sportu.

 

Obecní prvenství:

1900 první šicí a secí stroj

1902 první jízdní kolo

1920 první automobil

1921 první telefon

1928 první rádio

1935 první traktor

Železniční trať Brno – Česká Třebová

Železniční trať Brno-Česká Třebová patří k nejstarším dopravním spojením na území České republiky.Slavnostní zahájení stavby se uskutečnilo v listopadu 1843. Na stavbě se podílela firma italského podnikatele Felice Tallchiniho v úseku Maloměřice-Blansko a firma Bratří Kleinů v úseku Blansko-Semanín(Česká Třebová). Největším problémem, se kterým se museli stavbaři vyrovnat, bylo vedení trati klikatým údolím řeky Svitavy a proražení deseti tunelů. K provádění kamenických a skalnických prací bylo povoláno 200 italských dělníků, němečtí i čeští havíři. Rozsáhlé zemní práce, stovky kamenných opěrných zdí, velký počet mostů včetně úprav a přeložek říčního koryta, to vše si vyžádalo značného fyzického úsilí. Na stavbě pracovalo 2500-3000 dělníků. Stavbu nádražních budov na celé trati navrhoval vrchní inženýr architekt Antonín Jüngling. Nádražní budovu ve Skalici postavila firma bratří Kleinů. Stavba trati trvala pouhých 6 let. Pod vlivem politických událostí r. 1848 byla uvedena do provozu nenápadně a tiše 1. ledna 1849.

 

 

 

19. 5. Ivo

Zítra: Zbyšek

Byla vytvořena nová sekce Dokumenty rozpočtového procesu

 

Návštěvnost stránek

263720
svazeksvitava_footer.png