Drobečková navigace

Vítáme Vás ve svazku obcí Svitava! > Projekty, akce svazku > Cyklotrasy > panel Skalice

SKALICE NAD SVITAVOU

První písemná zmínka o obci pochází z doby vlády Václava l a Přemysla Otakara ll. Skalice je zmiňována poprvé v roce 1228, kdy náležela právu zemskému do Olomouce. Od roku 1547 jmenuje se ves trvale při panství boskovickém.

Po roce 1730 byly zahájeny práce na stavbě císařská silnice, která vedla v blízkosti Skalice (dnešní silnice I/43 Brno-Svitavy). Za vlády Ferdinanda l. byla vybudována tzv. Severní státní dráha, vedoucí přes Skalici. Dnes obec leží na železničním uzlu Brno-Česká Třebová a Skalice-Chornice. Původní název žel. stanice byl Skalice – Boskovice, teprve v roce 1924 dostala název Skalice nad Svitavou, což se rozšířilo do názvu obce. Poloha obce na železničním uzlu přispěla k tomu, že je Skalice zaměřena převážně na průmysl.

Jedny z nejstarších historických budov jsou hostinec K. Staníčka s číslem popisným 1, z roku 1711, vodárna Čs. drah z let 1843-1849, vedena jako technická památka, budova obecního úřadu z roku 1908 (původně škola) a Hasička z r. 1924. V roce 1926 byla postavena kaple, zasvěcena Panně Marii pomocnici křesťanů. Její nový zvon byl vysvěcen roku 2002.

V roce 2001 byl obci udělen znak a prapor. Obecní symboly vycházejí z historického přináležení k panství boskovickému, z historické pečeti z roku 1742 (viz. výše) a geografické polohy obce při řece Svitavě.

První školní budova byla ve Skalici postavena v roce 1908, dnešní budova obecního úřadu. V roce 1933 byla postavena nová škola, rozšířena v roce 1992 o mateřskou školu. 

Nejstarší organizací v obci je Sbor dobrovolných hasičů a Tělovýchovná jednota Sokol. Dnes zde, kromě uvedených organizací, pracuje také běžecký klub Bambas a turistický klub Stopa. Tyto spolky jsou hlavními organizátory sportovního a společenského života v obci.

Dnes žije ve Skalici nad Svitavou přes 600 obyvatel. Každoročně se zde pořádá poslední květnovou neděli tradiční pouť, lampionový průvod s ohňostrojem konaný ke příležitosti výročí udělení obecního znaku a praporu, rozsvícení vánočního stromku se zpěvem koled, ples TJ Sokol a Hasičský bál, pro děti Dětská porta, Se Stopou po stopě, Boj o první místo a mnoho dalších. Sportovní Skalice je zaměřena převážně na fotbal. Stále více příznivců si získává každoroční běžecký vytrvalostní závod Bambasácká desítka. Okolí Skalice je protkáno sítí cyklotras i turistických cest a je proto vyhledávaným místem všech milovníků přírody a sportu.

 

Obecní prvenství:

1900 první šicí a secí stroj

1902 první jízdní kolo

1920 první automobil

1921 první telefon

1928 první rádio

1935 první traktor

Železniční trať Brno – Česká Třebová

Železniční trať Brno-Česká Třebová patří k nejstarším dopravním spojením na území České republiky.Slavnostní zahájení stavby se uskutečnilo v listopadu 1843. Na stavbě se podílela firma italského podnikatele Felice Tallchiniho v úseku Maloměřice-Blansko a firma Bratří Kleinů v úseku Blansko-Semanín(Česká Třebová). Největším problémem, se kterým se museli stavbaři vyrovnat, bylo vedení trati klikatým údolím řeky Svitavy a proražení deseti tunelů. K provádění kamenických a skalnických prací bylo povoláno 200 italských dělníků, němečtí i čeští havíři. Rozsáhlé zemní práce, stovky kamenných opěrných zdí, velký počet mostů včetně úprav a přeložek říčního koryta, to vše si vyžádalo značného fyzického úsilí. Na stavbě pracovalo 2500-3000 dělníků. Stavbu nádražních budov na celé trati navrhoval vrchní inženýr architekt Antonín Jüngling. Nádražní budovu ve Skalici postavila firma bratří Kleinů. Stavba trati trvala pouhých 6 let. Pod vlivem politických událostí r. 1848 byla uvedena do provozu nenápadně a tiše 1. ledna 1849.

 

 

 

23. 10. Teodor

Zítra: Nina

Dne 15. 7. 2018 bylo do sekce Dokumenty vloženo Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření.

Dne 15. 7. 2018 byl do sekce Dokumenty vložen dokument Závěrečná opatření č. 1.

 

Dne 27.6.2018 byl do sekce Dokumenty vložen Závěrečný účet 2017 schválený.

Dne 27.6.2018 byla do sekce Dokumenty vložena příloha Zpráva o přezkumu.

Dne 27.6.2018 byla do sekce Dokumenty vložena příloha Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu.

 

 

Dne 30.11.2017 byl do sekce Dokumenty svazku SVITAVA vložen návrh rozpočtu svazku na rok 2018.

 

Dne 20. 12. 2017 byl do sekce Dokumenty svazku SVITAVA vložen schválený rozpočet svazku na rok 2018.

 

Dne 6. června 2018 byl do sekce Dokumenty vloženZávěrečný účat svazku za rok 2017.

Návštěvnost stránek

172146
svazeksvitava_footer.png