LHOTA RAPOTINA

Obec Lhota Rapotina leží na území okresu Blansko. Rozkládá se v údolích vytvořených erozní činností řeky Svitavy a potoka Bělá a na příkrých, zalesněných stráních, které lemují údolí a dávají mu krásný, romantický ráz. Západní svahy jsou tvořené horninami Permského stáří. Východní svahy jsou tvořeny syenity a spadají příkře ke dnu údolí. Nejvyšším místem katastru obce je kopec Strážka vysoký 539 m,

Území obce se také dotýká Boskovické brázdy, jejíž vznik se datuje do pozdějšího  období karbonu.

Po ústupu moře začala řeka Svitava formovat údolí a vytvořila několik stovek hektarů současné roviny, nížinu, na níž dnes stojí obec.

Osídlení pronikalo na území Lhoty Rapotiny ve XII. století, ale vzhledem k hustému lesnímu porostu nebylo časté ani početné. V tomto století ze svobodných rodů a otroků vzniká vrstva poddaných sedláků, kteří byli podmaněni Boskovickým pánům.

 

První listinná zpráva o obci pochází z roku 1361, další z roku 1364, kdy Oldřich z Boskovic prodal dvůr ve Lhotě Rapotině Bertlémovi taktéž ze Lhoty Rapotiny. V dalších letech se měnili páni nad Lhotou Rapotinou, nebo nad "Lhotou při potoku Bělá", jak se říkalo ve 14. a 15. století.

Za posledních Přemyslovců osadníci platili vrchnosti desátky. V prvních letech nového osídlení byli však od plateb osvobozeni „lehotou“ (lhótou) a odtud vzniká název Lhota. Jméno Rapotina dostává podle místního občana Rapoty, který zde měl velkou usedlost a polnosti.

Obec má v současnosti 372 obyvatel. K dispozici je zde samoobsluha, 2 pohostinství, sportoviště. Děti navštěvují základní školu v Boskovicích.

V katastru obce se nacházejí tři památkově chráněné objekty – lovecký zámeček, socha sv. Jana Nepomuckého a kostelík sv. Vavřince, postavený v roce 1717. Tento filiální kostel je 3. nejmenším v České republice a také  ve střední Evropě.

Jeden z nejstarších mlýnů na Moravě pochází z roku 1670. Až do roku 1920 sloužil ke zpracování papíru. Pro tento účel byl vybudován obecní náhon. V současnosti je objekt využíván pro výrobu nábytku.

 

 

 

 

23. 4. Vojtěch

Zítra: Jiří

Byla vytvořena nová sekce Dokumenty rozpočtového procesu

 

Návštěvnost stránek

262651
svazeksvitava_footer.png